Ерөнхий танилцуулга

Олимпиад нь:
1. Оюутны олимпиад (1-р шат онлайн, 2-р шат МУИС-ХШУИС дээр)
2. Инженерүүдийн дундах тэмцээн (1-р шат онлайн, 2-р шат МУИС-ХШУИС дээр)
3. Зочдын хөтөлбөр (V/4-нд МУИС) гэсэн үндсэн гурван хэсэгтэйгээр явагдана.

Олимпиад, Тэмцээний хөтөлбөр (II шат - МУИС-ХШУИС)

#
Цаг
Үйл ажиллагааны хуваарь
01
09:00 - 10:00
Оролцогчдыг бүртгэх
02
10:00 - 10:30
Нээлтийн үйл ажиллагаа
03
10:40 - 11:40
Тэмцээний I хэсэг - Онол, бодлого
04
11:50 - 12:50
Цайны завсарлага
05
13:00 - 14:30
Тэмцээний II хэсэг - Практик даалгавар
06
14:30
Шагнал гардуулах, Хаалтын үйл ажиллагаа

Зочдын хөтөлбөр (II шат - МУИС-ХШУИС)

#
Цаг
Үйл ажиллагааны хуваарь
01
09:00 - 10:00
Зочдыг хүлээн авах, бүртгэх
02
10:00 - 10:30
Нээлтийн үйл ажиллагаа
03
10:40 - 12:00
Уригдсан илтгэлүүд
04
12:00 - 13:00
Цайны завсарлага
05
13:00 - 14:30
Хэлэлцүүлэг
06
14:30 - 15:00
Цайны завсарлага
07
14:30
Шагнал гардуулах, Хаалтын үйл ажиллагаа